март 25 2013

НПСС иска по 4 лева допълнително на година от всеки студент – доказателство

Преди 3 дни аз и моите колеги обвинихме „Националното предателство на студентските съвети“, че иска по 1 евро допълнително от всеки студент в добавка към парите, които в момента по закон НПСС получава (все още няма яснота с колко пари годишно разполага НПСС за момента, но със сигурност са над 100 000 лева). Това са допълнително по 1 120 000 лева годишно към бюджета на организацията. Веднага бяхме набедени за лъжци и манипулатори. В коментари в интернет и чрез лични съобщения, представители на НПСС категорично отричаха информацията и заявяваха, че нарочно лъжем студентската общност. 

Ето я истината, която въпреки опитите да бъде скрита чрез целенасочена ревизия на документите на сайта на НПСС, все пак излезе на светло (забравена сред бележките на секретаря на НПСС във Facebook):

„4. Бюджет на студентските съвети и на НПСС. Настоящият текст от Закона за висше образование уреждащ бюджета на СС, създава двусмислие по въпроса от кои точно такси за обучение се финансира студентския съвет. Трябва ясно да бъде регламентирано, че размерът на бюджета е не по-малко от 1% от таксите за обучение на всички студенти във висшето училище. Друг проблем е, че бюджетът на студентския съвет не е делегиран и това създава предпоставки за натиск при изразходването му с цел остатъкът да бъде прехвърлен в някое друго перо от бюджета на университета. Възможно решение на този проблем е делегиране на бюджета или намиране на друга регламентирана форма, даваща независимост на студентската общност в рамките на висшето училище.Затруднения, свързани с финансирането, съществуват и в Националното представителство на студентските съвети – НПСС. Предложенията ни, свързани с това, са:

4.1. средствата да бъдат превеждани от МОМН до 27.02. всяка година, като министерството от своя страна да ги удръжа от субсидиите за всяко висше училище след пресмятане размера, който съответния студентски съвет трябва да преведе на НПСС (10% от  бюджета на студентски съвет).

4.2. По европейски модел, всеки студент да плаща допълнително 1€/2лв към семестриалната такса на семестър във Висшето училище. Тези средства могат да оформят бюджета на НПСС. По този начин студентите ще бъдат част от организацията и ще могат във всеки един момент да потърсят сметка по какъв начин НПСС защитава студентите.“

Връзка към текста с предложения на НПСС за промени в Закона за висшето образование.

Clipboard01
Posted 25.03.2013 by Ангел Златков in category "Дневник", "Образование