март 23 2013

Отчет за дейността на Съвета на настоятелите на Софийския университет „Св. Климент Охридски” даден на 19.12.2012 пред Академическия съвет

Проф. дин Иван Илчев – ректор: Уважаеми колеги, за първи път имаме подобна точка в дневния ред – Отчет за дейността на Съвета на настоятелите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Отчетът беше забавен, защото ние искахме да бъде направен заедно с избора на новия Съвет на настоятелите. За съжаление се сблъскваме с много трудности, включително и в нашето Министерство при подбора на предложения за членове на Съвета на настоятелите. Съветът на настоятелите работи в една не особено добра законодателна обстановка дотолкова доколкото единственото, което се казва за него е едно изреченийце в Закона за висшето образование, че трябва да има такъв съвет. Включително, аз съм изнудил в момента председателят на Съвета на настоятелите г-н Хампарцумян, тъй като там дори не е посочено, че Съветът на настоятелите трябва да прави отчет пред Академическия съвет. На мен това ми се струва, че е реалната и нормална процедура да чуем отчета на Съвета на настоятелите. Думата има г-н Хампарцумян.

Г-н Левон Хампарцумян – председател на Съвета на настоятелите на Софийския университет: Уважаеми господин Ректор, уважаеми колеги, за мен е наистина чест да мога пред такава аудитория да кажа няколко думи за отчета. Всъщност, истината е, че когато седнах да нахвърлям нещо, което да прилича на отчет видях, че половината от нещата, които сме направили не са за писане. Защо? Защото, когато поехме тази функция, тази позиция с някои от колегите ми, които са тука, идеята беше, че ще бъдем в помощ на развитието на Университета като най-важното средище за наука. Защото, ако имаме някакъв капитал в тази страна това е човешкият капитал и ако трябва за нещо да се харчи, сигурно е учудващо от един банкер да чуете това нещо, безогледно. Безогледно имам предвид не да се сипват пари в кацата без дъно, а без да се търси незабавния ефект, това е образованието. Всичките нива на образованието включително и върха на пирамидата. Това беше 2008 г., като гледам тука 2008 г. е най-високата субсидия. Ние имахме едни доста по-розови представи за икономическото бъдеще на страната. За съжаление по една или друга причина те не се изпълниха. Ще се върна после на по-формалните неща, които сме правили, но не формално се наложи Съветът на настоятелите да си използва влиянието, връзките, познанствата и т.н., за да решава битови кризи на Университета. Нито законодателят, нито Вие сте имали предвид, че ще имате настоятели, които да тичат от кабинет на кабинет да правят срещи, да молят за някакви отстъпки или какви ли не неща. За съжаление се наложи това да го правим, направихме го, но по-добре да не го оставяме написано за историята, ако можете да ме разберете. От друга страна, това, което се помъчихме да направим като по-формалната част беше да си използваме познанията за бизнеса, за икономиката, за финансите и връзките с компании, които помагат в тази сфера. Направихме опит да се направи оперативен одит и не толкова одит колкото преглед на това Университетът какво представлява като финансова система, като операции от бизнес гледна точка. Колкото и неакадемично да ви звучи, но преди да почнеш за слагаш някъде или да привличаш средства – дали са от Европа, дали са от спонсори, от меценати и т.н. е хубаво да покажеш една система, която работи под контрол. Не е задачка за една година. От друга страна, трябва да призная, че мислехме, че ще стане по-бързичко, но предизвикателствата са такива, че мисля, че се движим в правилната посока и мисля, че следващият Съвет на настоятелите ще може да стъпи на това нещо, да отиде по-напред. Както проф. Илчев каза наистина ние сме първите, които вършим тази работа без много ясни регламенти. Ако сме оставили впечатлението, че сме представители на някакъв голям бизнес, който ще стане и меценат незабавно не сме точно в тази посока, но сме готови, разбира се, да помогнем в много неща. Едното от нещата, които мисля, че ще направим вече като членове на настоятелството е да напишем едно писмо, то е почти готово, за съжаление не го нося в мене, до Министър-председателя и Министерския съвет да помолим за подкрепа за годишнината догодина на Университета и събитията, които са свързани с това. Това ще бъде формалната част. Неформалната, по същия начин ще се опитаме да съдействаме по някакъв начин. Това, което аз мога да направя е, че Уникредит Булбанк, разбира се и Сибанк ще помогне с една лепта в тази посока. Защото пак казвам, за нас е чест да сме били в тази позиция през тези години. Сигурно сме свършили по-малко отколкото се очаква от нас. Мисля, че свършихме по-малко отколкото ние самите очаквахме от себе си, но все пак сме първите, така че моля за милост в това отношение, когато оценявате какво сме свършили. Това е, благодаря ви, ако имате някакви въпроси съм готов да отговоря.

Проф. дин Иван Илчев – ректор:Благодаря Ви. Нека все пак да кажа, без конкретни имена, че в изтеклите години в три много сериозни кризи, членовете на Съвета на настоятелите ни помогнаха в някои инфарктни състояния да стигнем до най-високи нива на властта и да постигнем решения, които в крайна сметка се оказаха благоприятни за Софийския университет. И това съвсем не е маловажно.

Второто е, че някои от членовете на Съвета на настоятелите, пак не искам да посочвам имена, винаги с готовност са откликвали не използвам думата молби, а обсъждания за необходима финансова подкрепа в конкретни случаи. Това е правено и аз благодаря на тези членове на Съвета на настоятелите. И нека да кажа пак, че аз като Ректор съм пращал до членовете на Съвета на настоятелите редица колеги от Софийския университет за уговаряне на помощи от конкретни професионални области и тази помощ сме я получавали.

В последното, предварителното обсъждане, което имахме със Съвета на настоятелите се стигна да определени решения, че следващият Съвет на настоятелите трябва да изготви своя лична програма, да има регулярен отчет веднъж годишно пред Академическия съвет и че тази програма да бъде реалистична.

Аз предлагам, ако имате въпроси да ги задавате и да не се гласува отчета. Пак повтарям, не е предвидена никаква процедура за този отчет. Тук са трима от членовете на Съвета на настоятелите – г-н Петър Кънев, г-н Божилов и г-н Хампарцумян. Да, проф. Спасов.

Проф. дхн Тони Спасов – декан на ФХФ:Благодаря, аз искам само да кажа, че като декан на Факултета по химия и фармация също получих съдействие от Съвета на настоятелите. Смятам, че това сътрудничество между представителите на Съвета на настоятелите и Университета чрез Академичния съвет е изключително полезно за Университета. Може да не е реализирано напълно, но ние все още не знаем всички форми, които могат да се приложат, но лично аз, като декан, оценявам високо приноса на Съвета в изключително важни за Университета моменти.

Проф. дин Иван Илчев – ректор: Благодаря. Други? Не виждам. Членовете на Съвета на настоятелите учтиво сте поканени, разбира се ако имате време, да останете до края на заседанието и след това сте поканени на коктейла след приключването на заседанието. Нека да благодарим за това, което е направено, с лека нотка на съжаление за това, което не е направено и да се надяваме да е по-добро през следващия мандат.

*Отчетът е снет от стенограмата на заседанието на Академическия съвет и го публикувам без редакторска намеса.

 

800px-Sofia_university_library
Posted 23.03.2013 by Ангел Златков in category "Дневник", "Образование

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *